dijous, 7 de febrer del 2008

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Jo, ja he estat (deute pendent amb la meva mare).
Ara falta que entre tots enviem al que te cuen a partir del dia 10.